marți, 6 martie 2018

Campanie 2%

In ciuda discutiilor legate de modificare prevederilor legate de redirectionarea a 2% din impozitul anual pe veniturile obtinute din salarii sau pensii catre entitati non-profit, s-a decis ca anul acesta situatia sa ramana neschimbata. Va punem asadar la dispozitie formularul 230 precompletat cu datele asociatiei noastre, prin care puteti sa ne sprijiniti fara a cheltui nimic. Multumim!

FORMULAR 230 PRECOMPLETAT APARTE - PDF

Formularul se completează și se depune pana pe 25 mai 2018 inclusiv, de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor și/sau venituri din pensii în cazul în care au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr. 376/2004 privind bursele private, cu modificările ulterioare, și solicită restituirea acestora, sau în cazul în care optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii sau unităților de cult. Cererea se poate depune direct la registratura organului fiscal, prin poștă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii. 
Durată de completare: 4 minute. Motivul colectării informației: Informațiile colectate sunt necesare direcționării sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, precum și pentru restituirea cheltuielilor efectuate de persoanele fizice cu bursele private.
FORMULAR BLANK SI INDICATII COMPLETARE SI DEPUNERE